MULTIRELIGIJSKI KULTURNI CENTAR

Širenjem znanja do tolerancije

Religije u Hrvatskoj

popis-stanovnika2011

Sloboda vjeroispovjesti je pravo svih građana Republike Hrvatske zagarantirana Ustavom Republike Hrvatske, koji definira pripadnicima svih denominacijama slobodno ispoljavanje religije i jednakost pred zakonom. Većina hrvatskih građana se izjašnjava vjernicima.

Prema popisu stanovništva 2011.; 86.28% stanovništva su katolici, 4.44% su pripadnici Srpske pravoslavne Crkve, 1.47% je muslimana, 0.34% su protestanti. Bez religije ili ateistima izjasnilo se 3.81% stanovništva, 0.76% su agnostici i skeptici, a 2.17% se nije izjasnilo. Hrvatska i Poljska su dvije države s najvećim postotkom katolika od svih slavenskih zemalja. U Eurostatovom istraživanju 2005., 67% ispitanika je odgovorilo da “vjeruju u postojanje Boga”. U Gallupovom ispitivanju iz 2009., 70% je odgovorilo da na pitanje “Je li religija važan dio vašeg svakodnevnog života?”

Prema konkordatima potpisanim s Katoličkom Crkvom i želji da se i dalje definiraju njihova prava i privilegije unutar ovih okvira, vlada je potpisala i dodatne dogovore sa sljedećih 14 religijskih zajednica a to su:

 • Srpska pravoslavna crkva (SPC)
 • Islamska zajednica u Hrvatskoj
 • Evangelička crkva
 • Reformirana Kršćanska Crkva U Hrvatskoj
 • Protestantska Reformirana Kršćanska Crkva U Hrvatskoj
 • Pentekostalci
 • Zajednica Pentekostalskih Kristovih Crkava
 • Adventistička Crkva
 • Baptistička zajednica Hrvatske
 • Božja Crkva
 • Kristova Crkva
 • Adventisti sedmog dana
 • Bugarska pravoslavna Crkva
 • Makedonska pravoslavna Crkva
 • Hrvatska Starokatolička Crkva

Izvor: Wikipedia